0%
SzukajSkontaktuj się z nami

Wymagane dane osobowe

Aby zarejestrować się w serwisie Impily.com wymagane jest podanie danych osobowych.

Jest to wymóg Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Impily.com jako podmiot obowiązany (Art. 2 pkt 12) na podstawie Art. 36 musi przeprowadzać identyfikację swoich klientów.

Dane, które musimy zebrać to:

Imię i nazwisko, obywatelstwo, kraj urodzenia, data urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania.

Dodatkowo, musimy przeprowadzić weryfikacje dokumentów tożsamości online. Akceptujemy wyłącznie takie dokumenty jak dowód osobisty lub paszport.
0%
0%